Công ty viễn liên China Mobile kiện đòi lại một căn nhà của cựu nhân viên ở thành phố Vancouver

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 24 tháng giêng, công ty viễn thông China Mobile vừa đệ đơn kiện một cựu nhân viên và muốn tịch thu căn nhà mà người nhân viên này đã bỏ tiền ra mua ở thành phố Vancouver.
Theo bản đơn thi nguyên một giám đốc của công ty China Mobile là ông Li Xiangdong đã lường gạt của công ty này số tiền lên đến 400 triệu yuan hay 63 triệu Mỹ kim.
Ông Li Xiangdong và vợ đã xin di dân qua Canada và mua 1 căn nhà ở thành phố Vancouver.
Người phát ngôn viên của công ty China Mobile muốn xin tòa tịch thu căn nhà của ông Li này vì theo lời của người phát ngôn viên, tiền mua nhà là tiền mà ông Li này đã ăn cắp của công ty China Mobile.
Ông Li Xiangdong một cựu nhân viên cao cấp của công ty China Mobile đã ở trong danh sách những nghi can mà chính quyền Trung quốc đang truy lùng từ năm 2015 cho đến nay.