Công ty xe bus kiệm ước Âu Châu bành trướng hoạt động qua Canada

Toronto: Như chúng ta cũng biết là trong thời có đại dịch covid, công ty xe bus Greyhound của Hoa Kỳ đã đóng cửa chi nhánh hệ thống xe bus Greyhound ở Canada và cũng gây khó khăn cho nhiều người muốn dùng xe bus làm phương tiện chuyên chở ở nhiều thành phố Canada.
Trong hôm thứ ba ngày 29 tháng 3, một công ty xe bus Âu Châu loan báo là công ty này sẽ bành trướng hoạt động qua Canada.
Công ty xe bus FlixBus cho biết sẽ bắt đầu bành trướng qua Canada, khởi đầu bằng các đường xe bus ở tỉnh bang Ontario.
Bắt đầu từ ngày 7 tháng 4 sắp đến, sẽ có những chuyến xe bus tốc hành chạy từ trung tâm thành phố Toronto ( góc York Street và Queens Quay West) đến trung tâm thành phố Ottawa ( ở ByWard Market).
Hàng tuần sẽ có những chuyến xe bus từ Toronto đến Ottawa trong những ngày thứ 5, thứ sáu, thứ bảy, chúa nhật và thứ hai.
Ngoài ra hàng ngày cũng sẽ có những chuyến xe bus đi từ Toronto đến Niagara Falls và có ghé thành phố St Catherine.
Những chuyến xe khác đi từ thành phố Waterloo có ghé các trạm ở thành phố Kitchener, Guelph và Mississauga trước khi ngừng ở thành phố Toronto.