Công viên Vancouver tính làm nhà vệ sinh chung cho mọi giới tính

Sở Công viên Thành phố Vancouver đang dự tính sẽ biến tất cả nhà vệ sinh trong các công viên thành nhà vệ sinh chung cho mọi giới tính, kể cà người đồng tính, người đa tính và người chuyển giới. Một dự thảo đang được xem xét bởi các ủy ban cố vấn của Thành phố, kêu gọi cải thiện sự riêng tư, sự an toàn và hiệu quả thông qua thiết kế phổ quát. Khoảng 20 phòng vệ sinh mới đang được đề xuất cho các công viên Vancouver, trong khi những phòng vệ sinh đang có sẽ được thay đổi cho hợp đủ tiêu chuẩn.
Hội đồng quản trị công viên đã thiết lập một tiền lệ quan trọng tại Trung tâm Cộng đồng Hillcrest với các phòng thay y phục chung cho mọi giới tính. Tài liệu dự thảo Chiến lược nhà vệ sinh hiện đang được xem xét bởi các ủy ban cố vấn của Thành phố dành cho người cao niên, cộng đồng LGBTQ2 +, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình, phụ nữ, và người thổ dân bản địa ở thành thị.
Thành phố đã cho gắn trước phòng vệ sinh của Tòa thị chính bảng “Trans people welcome”, chào đón những người chuyển giới. Nhà vệ sinh chung cho mọi giới đang trở thành tiêu chuẩn tại nhiều trường đại học, bao gồm cả Đại học BC mà chưa gặp khiếu nại, trở ngại hay vụ rắc rối nào.
Trung tâm Mua sắm Yorkdale ở Toronto hơn một năm nay đã có phòng vệ sinh chung và riêng để tùy khách hàng lựa chọn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email