CRA gởi 441.000 thư cảnh báo cho những người có thể phải hoàn trả tiền CERB

Cơ quan Thuế vụ Canada (CRA) cho biết họ đã gửi 441.000 lá thư cảnh báo các cá nhân rằng họ có thể không đủ điều kiện nhận Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp của Canada (CERB) mà họ đã nhận được.

Những lá thư, được phát ngôn nhân CRA mô tả là “thư giáo dục”, gửi đến những người mà cơ quan cho biết họ “không thể xác nhận… thu nhập qua việc làm và/hoặc thu nhập tự kinh doanh ít nhất 5.000 đô la vào năm 2019 hoặc trong 12 tháng trước ngày nộp đơn” – một trong những tiêu chuẩn quan trọng của chương trình CERB.

Trong vài tuần qua, nhiều người Canada cho biết họ đã nhận được những bức thư như vậy và giờ họ sợ rằng họ sẽ phải trả lại hàng ngàn đô-la tiền trợ cấp.

Con số mới do CRA cung cấp cho thấy mức độ có thể rộng lớn của vấn đề. Theo số liệu liên bang, 8,9 triệu người Canada đã nộp đơn xin CERB. Điều đó có nghĩa là gần 5% người nộp đơn đã nhận được thư nói rằng họ có thể không đủ điều kiện và có thể bị buộc trả lại trợ cấp.

CRA cho biết không phải tất cả những ai nhận được thư đều được yêu cầu hoàn trả các trợ cấp CERB của họ. Người nhận được khuyến khích hoàn thành tờ khai thuế năm 2020 của họ để giúp CRA xác định chính xác các trợ cấp và tín dụng mà họ được hưởng.

Bức thư nói rằng những người nợ tiền CERB được khuyến khích hoàn trả trước ngày 31/12. Một phát ngôn nhân của CRA cho biết đây là mục đích khai thuế, không phải là hạn chót hoàn trả.

Theo CBC, bức thư cảnh báo cũng cho biết: “Nếu bạn không thể hoàn trả ngay số tiền đó, chúng tôi có thể sắp xếp để bạn có thêm thời gian và sự linh hoạt dựa theo khả năng thanh toán của bạn”.

Trên thực tế, CRA đã tạm ngưng hoạt động đòi nợ mới trong thời gian đại dịch. Cơ quan này cho biết họ sẽ tái tục thu hồi các khoản nợ, bao gồm cả các khoản CERB, “khi có trách nhiệm làm như vậy”.

Một số người nhận được thư của CRA nói rằng họ đã chi tiêu khoản CERB của mình cho các nhu cầu cơ bản như mua thực phẩm và thuê nhà. Họ nói rằng họ sợ sẽ không thể trả lại số tiền nếu được yêu cầu.

Ngoài các thư cảnh báo gần đây nhất, hồi tháng 11 CRA cũng đã gởi 213.000 thư đến những người Canada đã nộp đơn xin CERB thông qua cả Service Canada và CRA, và cảnh báo rằng họ có thể được yêu cầu phải hoàn trả. CRA cho biết có thể một số người Canada đã nhận được cả hai bức thư.

Thế Lai (Theo CBC)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email