CRA sẽ xét lại các đơn xin hưởng tín thuế của người tàn tật

Sau nhiều tháng bị chỉ trích và bị tố cáo là nói dối những người bênh vực cho người tàn tật – khuyết tật, cuối cùng hôm thứ Sáu 8-12, Thuế vụ Canada (Canada Revenue Agency – CRA) nói sẽ quay trở lại cách “diễn dịch trước đây về tín thuế (tax credit)” mà người mắc bệnh tiểu đường đã được hưởng, đồng thời sẽ xem xét lại các đơn xin hưởng loại tín thuế này, vốn đã bị CRA bác bỏ kể từ tháng 5-2017.

Kamal Khera, dân biểu liên bang thuộc đảng Tự do, đồng thời cũng là thư ký nghị viện cho tổng trưởng bộ lợi tức quốc gia, đã thay mặt chính phủ xin lỗi về sự “sai sót” này.

Cần nhắc lại, kể từ mùa xuân năm nay, những người bị bệnh tiểu đường loại I đã khiếu nại rằng đơn xin hưởng tín thuế dành cho người tàn tật – khuyết tật của họ (Disability Tax Credit – DTC) đã bị CRA bác bỏ, mặc dù trong những năm trước đó chúng đã được chấp thuận.

Cũng cần phải nhắc lại: để có thể hưởng tín thuế DTC, những người lớn bị bệnh tiểu đường loại I đã bị CRA yêu cầu phải dành ra ít nhất 14 giờ/tuần cho các hoạt động được chính CRA chỉ định, liên quan đến việc phát và sử dụng thuốc insulin. Số giờ đó phải được bác sĩ của chính bệnh nhân xác nhận với CRA.

Tuy nhiên, theo Hội Tiểu đường Canada (Diabetes Canada) và sáng hội nghiên cứu bệnh tiểu đường Juvenile Diabetes Research Foundation, thì một bản ghi nhớ nội bộ ghi ngày 2-5-2017 của CRA lại viết… “trừ khi có những hoàn cảnh đặc biệt, người bị bệnh tiểu đường nói chung có thể tự trị liệu bằng insulin mỗi ngày mà không cần phải dành ra 14 giờ/tuần như được yêu cầu”.

Vì sự bất cập nói trên, trong một buổi thông tin cho các phóng viên vào sáng thứ Sáu 8-12, các viên chức CRA thông báo sẽ quay lại sử dụng “thư xác thực 2017” (clarification letter) được soạn ra trước tháng 5 cho các đơn xin DTC, mặc dù vẫn nhắc lại… “chưa có sự thay đổi nào về các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện được hưởng”. CRA tuy nhiên có hứa sẽ xem xét lại các đơn đã bị bác, và sẽ căn cứ vào thư xác thực để xác định tiêu chuẩn đủ những điều kiện được hưởng DTC. Các cá nhân nay không cần phải nộp các thông tin mới, hay thông tin bổ sung trừ khi được CRA liên lạc. Trong thời gian chờ đợi, một ủy ban tư vấn tình nguyện có nhiệm vụ báo cáo lại với CRA, sẽ đưa ra các đề nghị về DTC đối với các bệnh nhân bị tiểu đường loại I.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email