Cụ bà Canada được chủng ngừa covid đầu tiên đã qua đời.

Quebec City: Theo những tin tức vừa loan báo thì một cụ bà ở thành phố Quebec, là người Canadian đầu tiên được chủng ngừa covid, đã qua đời hôm 28 tháng 6 vừa qua.
Vào ngày 14 tháng chạp năm ngoái 2020, cụ Gisele Levesque năm nay 89 tuổi, đã là người đầu tiên ở Canada được chủng ngừa bằng thuốc chủng Pfizer ở nhà dưỡng lão CHSLD St Antoine ở thành phố Quebec.
Cụ Levesque qua đời vì bệnh tật thường chứ không phải vì nhiễm covid.
Tính từ ngày 14 tháng chạp năm ngoái cho đến nay, có 25.8 triệu người Canadians được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc hay gần 69 phần trăm số người trưởng thành ở Canada được chủng ngừa covid.