Cư dân Canada có thể xin thẻ thông hành qua mạng internet

Ottawa: Trong những tháng sau thời đại dịch covid, số người muốn đi du lịch gia tăng mạnh, sau hơn hai năm mà họ bị quản thúc tại gia.
Số người muốn du lịch gia tăng, thì họ cần phải có thẻ thông hành hay phải xin tái hạn thẻ thông hành.
Chính vì thế mà trong những tháng cuối của năm ngoái 2022, hàng dài người xếp hàng trước các trung tâm Dịch Vụ Canada để xin thẻ thông hành.
Nhiều người phải chờ hàng nhiều tháng mới nhận được thẻ thông hành, và trễ ngày lên máy bay đi du lịch.
Nhưng trong những tháng sắp tới, những người xin thẻ thông hành, không cần phải xếp hàng chờ trước các trung tâm Dịch Vụ Canada như trước, mà có thể làm đơn qua mạng internet.
Theo ông Sean Fraser, tổng trưởng bộ di trú, thì bắt đầu từ mùa thu năm nay 2023, cư dân Canada có thể gủi đơn và giấy tờ cần thiết, qua mạng internet an toàn của bộ Di Trú, để xin thẻ thông hành.
Tưởng cũng nên nói thêm là thẻ thông hành mới cũng sẽ được ấn hành trong những ngày gần đây.
Trường hợp gia hạn thẻ thông hành qua mạng, chỉ áp dụng cho những người có thẻ thông hành rồi.
Những người mới xin thẻ thông hành Canada lần đầu,nhất là những trẻ em, đều phải trực tiếp đến xin ở các trung tâm Dịch Vụ Canada.
Thẻ thông hành Canada chỉ có hiệu lực trong vòng 10 năm, và khi hết hạn người ta sẽ phải xin tái gia hạn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email