Cư dân Houston theo đạo Hồi muốn biểu dương sự hội nhập vào chính trường bầu cử

Theo nhận định của ông Gene Wu, dân biểu tiểu bang tại một đơn vị có nhiều sắc dân đa dạng nhất, cộng đồng người Mỹ theo đạo Hồi đang gia tăng sức mạnh của họ, và gia tăng với tốc độ rất nhanh. Cuộc bầu cử năm nay có thể đánh dấu một thời kỳ mới trong đó những người Mỹ theo Hồi-giáo, sau nhiều năm chịu đựng tinh thần bài ngoại và những vụ tấn công vì thù hận sắc tộc, giờ đây ý thức được sức mạnh của tiếng nói và lá phiếu của họ.

Tại nhiều tiểu bang ngang ngửa như Minnesota, Wisconsin, Michigan, khối cử tri Hồi-giáo bắt đầu được chú ý đến nhiều hơn và nhiều người trong số họ đã ra ứng cử. Tình trạng đó cũng diễn ra tại địa phương. Vào năm 2019, một phụ nữ theo đạo Hồi là Letitia Plummer đã đắc cử chức vụ nghị viên thành phố Houston. Năm nay, nữ luật sư gốc Iran là Sima Ladjevardian đã ra ứng cử chức vụ dân biểu liên bang, cùng với ông Sri Kulkarni, gốc Ấn Độ, ra ứng cử chức vụ dân biểu liên bang tại vùng Fort Bend.

Chính quyền Harris County kỳ này cũng lựa chọn 7 ngôi đền Hồi giáo làm địa điểm bỏ phiếu, và các lãnh tụ tôn giáo này cho rằng nó sẽ góp phần vào việc nâng cao tỉ lệ đi bầu trong cộng đồng của họ. Đây là một khối lớn và đa dạng gồm khoảng hơn 100,000 người thuộc nhiều nguồn gốc từ những người da đen (Black Muslims) có tổ tiên là những người nô lệ ở Mỹ đến những di dân đến từ Hồi Quốc (Pakistan) và một số những cư dân khác đến vùng này vì tìm được việc làm trong những ngành như chăm sóc y tế và dầu hoả.

Theo ông Zafar Tahir là một viên chức của tổ chức Islamic Society of Greater Houston, số người theo đạo Hồi tại vùng Houston được trải rộng trên toàn tỉnh hạt chứ không tập trung vào một khu phố đặc biệt nào, và cũng bao gồm đủ thành phần trong xã hội như các nhà giáo, chuyên viên khoa học, kỹ sư, doanh gia.

Họ cũng trải qua những tình huống giống như nhiều cộng đồng di dân khác, với những lớp di dân của thế hệ đầu tiên thường không tham dự vào sinh hoạt chính trường vì nghĩ rằng lá phiếu của họ không có ảnh hưởng, nhưng rồi sau đó các thế hệ con em bắt đầu hội nhập nhanh hơn và biết sử dụng quyền tự do được ghi trong hiến pháp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email