Cư dân một thị trấn ở Canada chọn thị trưởng bằng cách rút thăm

Canal Flats: Trong ngày 24 tháng 10, khi cư dân ở tỉnh bang Ontario đi bầu chọn thị trưởng cũng như nghị viên hội đồng thị xã ỡ các thành phố, thì tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh bang British Columbia, người ta đã bầu thị trưởng bằng cách rút thăm.
Thị trấn Canal Flats nằm trong vùng East Kootenay, phía đông nam của tỉnh bang British Columbia là một thị trấn nhỏ, chỉ có 800 người cư ngụ.
Trong cuộc bầu cử thị chính ở tỉnh bang British Columbia vào ngày 15 tháng 10 vừa qua, hai ứng cử viên chức thị trưởng là ông Mark Doherty và Douglas McCutcheon đều nhận được 158 phiếu bầu.
Các cơ quan kiểm phiếu đã đếm lại thêm một lần nữa và cũng chỉ có 158 phiếu bầu cho mỗi ứng viên.
Sau những cuộc thảo luận giữa cơ quan kiểm phiếu và hai ứng cử viên, thì cả hai đồng ý là bỏ tên hai người vào hai lá phiếu và rút thăm.
Kết quả cuộc rút thăm là tên của ứng cử viên Mark Doherty đã được một thẩm phán tòa án tỉnh bang rút ra và ông đắc cử thị trưởng thị trấn Canal Flats.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email