Cư dân ở quận Cam, trên 65 tuổi, được chủng ngừa covid lần thứ nhì

Orange county: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 12 tháng giêng, thì tất cả những cư dân trong quận Cam trên 65 tuổi, sẽ được đến xin chích ngừa lần thứ nhì.
Chương trình chích ngừa của quận Cam đã xúc tiến nhanh chóng, khi tất cả những người trên 65 tuổi đã được chủng ngừa covid một lần, trong khi ở Canada thì có nguy cơ là đến tháng 3 thì những người trên 65 tuổi mới được chích ngừa lần thứ nhất.
Chính quyền quận Cam đã quyết định cho chích ngừa nhanh chóng những người trên 65 tuổi, vì theo những thống kê cho thấy, phần lớn những bệnh nhân bị covid mà bị bệnh nặng, có người phải sử dụng máy trợ thở, ở 13 bệnh viện trong quận Cam, đều là những người trên 60 tuổi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email