Cư dân ở tỉnh bang Manitoba có thể mua cần sa trên mạng, nhưng không có quyền trồng cần sa.

Regina, Manitoba: Ngày  1 tháng 7 năm 2018, ngày mà chính quyền liên bang Canada cho hợp thức hóa việc  lưu hành cần sa, cho nên trong những tuần qua, nhiều chính quyền tỉnh bang đã công bố những luật lệ   cho việc lưu hành cần sa ở các tỉnh bang này.

Trong hôm thứ ba ngày 5 tháng 12, nghị viện tỉnh bang Manitoba đã thông qua dự luật lưu hành cần sa ở tỉnh bang này.

Đạo luật này có tên  là Safe and Responsible Retailing of Cannabis Act, đề ra những quy luật cho việc mua bán cần sa ở tỉnh bang Manitoba:

Phải từ 19 tuổi trở lên mới có quyền mua cần sa. Cư dân trong tỉnh bang có quyền mua cần sa trên mạng internet, nhưng không được quyền trồng cần sa ở nhà, ngoại trừ những người có giấy phép trồng cần sa với mục đích y khoa. Chính quyền tỉnh bang cũng  ấn định những hình phạt  nặng cho những ai vi phạm. Chính quyền tỉnh bang cũng  cho  chính quyền các thị xã một thời gian từ nay cho đến năm 2022 , để sẽ mở cuộc  trưng cầu dân ý xem có nên cho bán cần sa  tại các tiệm trong tỉnh bang.

Theo dự trù việc bán cần sa sẽ do cơ quan  đặc trách về rượu và sòng bài tỉnh bang, nay sẽ được đổi tên là cơ quan đặc trách về rượu, sòng bài và  cần sa, the  Liquor, Gaming and Cannabis Authority.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email