Cư dân Ontario đã có thể chủng ngừa mũi bổ sung nhắm vào biến thể omicron

Bắt đầu từ ngày thứ Hai 26/9, cư dân Ontario trên 18 tuổi có thể đi chủng ngừa mũi bổ sung loại hai giá trị (bivalent booster) ngăn ngừa biến thể omciron với điều kiện là mũi chủng ngừa cuối cùng nhận được, không kể là đã chủng ngừa bao nhiêu mũi, phải cách xa mũi chủng ngừa này ít nhất 3 tháng.

Theo Bộ trưởng y tế và phó thủ hiến tỉnh bang Ontario, bà Sylvia Jones, thì việc chủng ngừa Covid mũi bổ sung nhắm vào loại biến thể omicron là một cách hữu hiệu nhất giúp mọi người không bị nhiễm covid, không phải vào bệnh viện và giúp nền kinh tế tỉnh bang tiến triển.

Theo bác sĩ Vinita Dubey, thuộc Y tế Công cộng Toronto, thì loại thuốc chủng ngừa bivalent này không những giúp ngăn ngừa sự lây nhiễm của loài omicron BA 1 mà còn giúp nhăn ngừa loại biến thể BA 5 là loại virus chính gây lây nhiễm hiện nay.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 9, một loại thuốc chủng ngừa Covid cho trẻ em từ 6 tháng cho đến 5 tuổi, cũng sẵn sàng cho bố mẹ đem con đến chủng ngừa.

Loại thuốc này do công ty Pfizer sản xuất. Trẻ em có thể chủng ngừa 3 mũi và khoảng cách giữa ba mũi thuốc này là 8 tuần lễ. 

Xem thêm

Nhận báo giá qua email