Cư dân sử dụng hệ thống chuyên chở công cộng tỉnh bang Quebec, không buộc phải đeo khẩu trang

Montreal: Trong hôm thứ bảy ngày 18 tháng 6, cô Cerasela Tofan đã đeo khẩu trang vào khi bước lên một chiếc xe bus trong thành phố Montreal.
Cô Tofan không cần đeo khẩu trang nữa vì bắt đầu từ ngày thứ bảy 18 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Quebec hủy bỏ lệnh phải đeo khẩu trang khi sử dụng những phương tiện chuyên chở công cộng trong tỉnh bang.
Tuy nhiên một số những cư dân thành phố Montreal, như cô Tofan vẫn tiếp tục đeo khẩu trang khi sử sụng các phương tiện chuyên chở công cộng và đây là ý muốn của từng cá nhân.
Cô Tofan nói với các phóng viên báo chí là cô ta thấy là đại dịch covid vẫn còn, chưa chấm dứt.
Chính quyền tỉnh bang Quebec đã buộc cư dân phải đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng ở trong nhà và khi sử dụng những phương tiện chuyên chở công cộng từ tháng 7 năm 2020.
Tuy nhiên việc đeo khẩu trang vẫn bắt buộc ở tỉnh bang Quebec khi vào các bệnh viện, các nhà dưỡng lão cũng như các trung tâm y tế.
Theo ông Christian Dubé, bộ trưởng y tế tỉnh bang Quebec thì việc đeo khẩu trang cũng vẫn được chính quyền tỉnh bang khuyến khích cho những người có hệ thống miễn nhiễm yếu và những người lớn tuổi, và những ai muốn bảo vệ cho mình thì vẫn được khuyến khích nên đeo.