Cư dân tỉnh bang British Columbia có quyền chọn loại thuốc chủng của mũi chủng ngừa covid thứ nhì

Vancouver: Trong hôm thứ tư ngày 2 tháng 6, bà bác sĩ Bonnie Henry, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang British Columbia loan báo là trong ngày thứ ba trước đó, chỉ có 184 cư dân tỉnh bang B.C. bị nhiễm covid, và đây là con số người nhiễm covid trong 1 ngày thấp nhất ở tỉnh bang B.C từ ngày 20 tháng 10 năm ngoái cho đến nay.
Với số người nhiễm và chết vì covid sút giảm, chính quyền tỉnh bang B.C. cũng đã cho công bố lịch trình mở cửa lại nền kinh tế .
Tính đến ngày thứ tư 2 tháng 6, có trên 68 phần trăm những cư dân ở tỉnh bang B.C từ 12 tuổi trở lên, được chủng ngừa ít nhất 1 mũi thuốc.
Cũng trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ tư, bà bác sĩ giám đốc Bonnie Henry cũng loan báo là những cư dân trước đây được chủng ngừa covid mũi đầu tiên bằnh thuốc chủng Astra Zeneca, thì những người này có quyền lựa loại thuốc chủng mà họ sẽ được chích cho mũi thứ nhì: từ thuốc Astra Zeneca, sang đến Pfizer hay Moderna.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email