Cư dân tỉnh bang British Columbia qua biên giới Mỹ, xếp hàng xin chủng ngừa covid mũi bổ sung thứ nhì

Vancouver: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 18 tháng 5, thì trong những ngày cuối tuần qua, người ta thấy hàng dài những đoàn xe mang bảng số của tỉnh bang British Columbia, Canada, xếp hàng trước những trạm cứu hỏa ở tiểu bang Washington, chờ xin chủng ngừa covid mũi bổ sung thứ nhì, hay là mũi chủng ngừa covid thứ tư.
Những đoàn xe xếp hàng ở cửa khẩu Point Roberts, Washington.
Các cơ sở chủng ngừa covid ở tiểu bang Washington vẫn chủng ngừa covid cho cư dân Canada, nếu những người này qua biên giới.
Một trong những lý do khiến cư dân tỉnh bang B.C. xếp hàng xin chủng ngừa ở Mỹ là vì điều kiện dễ dàng hơn: Tại tiểu bang Washington, thì những cư dân trên 50 tuổi đã chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhất trước đó tối thiểu 4 tháng, thì được quyền chủng ngừa mũi bổ sung thứ hai. Trong khi tại tỉnh bang B.C. chỉ có những người bình thường trên 70 tuổi, đã chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhất cách đây 6 tháng, thì mới có quyền xin chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhì.
Tại tỉnh bang Ontario thì những người trên 60 tuổi được chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhì, nếu những người này đã chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhất cách đó 4 tháng.
Bà bác sĩ Bonnie Henry, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang B.C. mới đây cũng nói là bà không biết là người ta có cần chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhì hay không?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email