Cư dân tỉnh bang Ontario đi nghỉ hè trong phạm vi tỉnh bang, sẽ được trừ thuế

Toronto: Để khuyến khích cư dân trong tỉnh bang đi du lịch trong nội bộ để giúp phát triển lại nền kinh tế trong năm nay 2022, chính quyền tỉnh bang Ontario đã cho ban hành một tín dụng thuế có tên là Staycation.
Những cư dân ở tỉnh bang Ontario du lịch nội địa trong năm nay 2022, nên giữ lại những biên nhận chi tiêu vì sẽ được dùng để xin lại tiền hồi thuế khi khai thuế vào cuối năm nay.
Những cư dân ở tỉnh bang Ontario sẽ được tín dụng du lịch nếu giữ lại những biên nhận đã mướn phòng ở khách sạn, ở các motel nằm trong tỉnh bang từ ngày 1 tháng giêng cho đến ngày 31 tháng chạp năm nay 2022.
Tín dụng thuế du lịch nội địa tối đa là $1,000 cho một người cho đến mức tối đa là $2,000 cho một gia đình.
Theo các chuyên gia thuế vụ thì tiền mà người ta lấy về được cuối năm từ tín dụng thuế này là từ $200 cho đến $400.
Những biên nhận hợp pháp là biên nhận của các khách sạn, motel, các khu nghỉ mát, bed and breakfast home, nhà nghỉ mát, các khu cắm trại và thời gian ở tại những địa điểm không kéo dài hơn 1tháng.
Như vậy quý vị có đi cắm trại, đi tắm biển, đi ngắm lá vàng trong năm nay thì nhớ giữ lại những biên nhận để xin tiền hồi thuế.
.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email