Cư dân tỉnh bang Ontario được đi chủng ngừa mũi bổ sung nhắm vào biến thể omicron

Toronto: Bắt đầu từ ngày thứ hai 26 tháng 9, những cư dân của tỉnh bang Ontario trên 18 tuồi có quyền xin đi chủng ngừa mũi bổ sung loại ngăn ngừa biến thể omciron.
Những cư dân tỉnh bang Ontario được chủng ngừa mũi bổ sung nhắm vào biến thể omicron ( bivalent booster) với điều kiện là mũi chủng ngừa cuối cùng mà người này nhận được, không kể là đã chủng ngừa bao nhiêu mũi, phải cách xa mũi chủng ngừa này ít nhất 3 tháng.
Theo bà Sylvia Jones, bộ trưởng y tế và phó thủ hiến tỉnh bang Ontario thì việc chủng ngừa covid mũi bổ sung nhắm vào loại biến thể omicron là một cách hữu hiệu nhất giúp mọi người không bị nhiễm covid, không phải vào bệnh viện và giúp nền kinh tế tỉnh bang tiến triển.
Theo bác sĩ Vinita Dubey thì loại thuốc chủng ngừa bivalent này không những giúp ngăn ngừa sự lây nhiễm của loài vi rút omicron BA 1 mà còn giúp nhăn ngừa loại biến thể BA 5 là loại vi rút chính gây lây nhiễm hiện nay.
Bắt đầu từ ngày 26 tháng 9, một loại thuốc chủng ngừa covid cho trẻ em từ 6 tháng cho đến 5 tuổi, cũng sẵn sàng cho bố mẹ đem con đến chủng ngừa.
Loại thuốc này do công ty Pfizer sản xuất. Các trẻ em có quyền xin chủng ngừa 3 mũi và khoảng c cách giữa ba mũi thuốc này là 8 tuần lễ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email