Cư dân tỉnh bang Ontario nên đeo khẩu trang trở lại?

Toronto: Theo bản tin của ủy ban khoa học về covid của tỉnh bang Ontario phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 8 tháng 7 thì đã có những gia tăng về số người bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện ở tỉnh bang Ontario.
Cũng theo bản công bố của ủy ban khoa học thì có người đã bị nhiễm covid, nhưng vẫn có thể bị nhiễm covid trở lại với loại biến thể mới BA.5.
Chính vì thế các giới chức y tế của tỉnh bang Ontario đã khuyến cáo cư dân nên tìm cách ngăn ngừa sự lây nhiễm bằng nhiều cách như là không tụ tập đông người, phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người trong nhà, hay trên các phương tiện chuyên chở công cộng. Ngoài ra các giới chức y tế cũng khuyến cáo cư dân trong tỉnh bang đi chủng ngừa những mũi bổ sung thứ nhất và thứ nhì..
Hiện nay những cư dân trong tỉnh bang Ontario trên 60 tuổi và đã chủng ngừa covid mũi bổ sung đầu tiên, 4 tháng trước, sẽ được quyền ghi danh xin chủng ngừa mũi bổ sung thứ nhì.

Nhận báo giá qua email