Cư dân tỉnh bang Quebec sẽ đi bầu lại nghị viện tỉnh bang

Montreal: Tuyên bố trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ ba ngày 23 tháng 8, thủ hiến Francois Legault của tỉnh bang Quebec nói là cuộc tranh cử nghị viên của nghị viện tỉnh bang sẽ bắt đầu vào ngày chúa nhật 28 tháng 8 sắp đến, và sẽ kéo dài cho đến ngày bầu cử là ngày 3 tháng 10 năm nay 2022.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý Leger thì 44 phần trăm những người Quebec được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Coalition Avenir Quebec của thủ hiến Legault, và 18 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do tỉnh bang.
Như thế đảng cầm quyền của thủ hiến Legault có thể trỡ lại nắm quyền với đa số ghế, thêm một nhiệm kỳ nữa. Hiện nay đảng cầm quyền của thủ hiến Legault có 76 ghế tại nghị viện, đảng Tự Do có 27 ghế.
Đảng Quebec Solidaire có 10 ghế, và đảng Parti Quebecois có 7 ghế.
Đảng Bảo Thủ tỉnh bang chỉ chiếm có 1 ghế, trong khi có 4 nghị viên độc lập, không trực thuộc 1 đảng nào trong nghị viện tỉnh bang Quebec.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email