Cư dân từ 18 tuổi trở lên ở tỉnh bang Ontario, được ghi danh chủng ngừa covid mũi bổ sung

Toronto: Theo những tin tức công bố hôm thứ sáu ngày 10 tháng chạp thì chính quyền tỉnh bang Ontario đã gia tăng số người được chủng ngừa covid mũi bổ sung.
Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ sáu, bà Christine Elliott, bộ trưởng y tế tỉnh bang Ontario cho biết là chính quyền tỉnh bang đang theo dõi sự có mặt của loài covid biến thể omicron và những tháng sắp tới sẽ là thời gian có những thách thức.
Chính quyền tỉnh bang sẽ cho ấn hành chứng chỉ chủng ngừa với QR codes thay cho biên nhận chủng ngừa hiện nay, rất dễ bị làm giả.
Những sự thay đổi này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 4 tháng giêng năm tới 2022.
Bắt đầu từ ngày 20 tháng chạp, những người trẻ từ 12 tuổi cho đến 17 tuổi, cũng phải xuất trình biên nhận chủng ngừa nếu họ muốn tham dự những sinh hoạt thể thao hay giải trí.
Cũng theo bà bộ trưởng y tế thì tất cả mọi người ở tỉnh bang Ontario từ 18 tuổi trở lên, có thể ghi danh xin chủng ngừa mũi bổ sung, bắt đầu từ ngày 4 tháng giêng sắp đến.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email