Cư dân vùng đại thủ phủ Toronto, sẽ được gửi con để đi làm qua chương trình $10 một ngày.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 22 tháng 6, thì các nhà giữ trẻ ( daycare centre) có giấy phép hành nghề, trong vùng đại thủ phủ Toronto, có quyền ghi danh xin vào chương trình giữ trẻ với lệ phí $10 một ngày một em.
Hiện nay giá giữ trẻ trung bình ở thành phố Toronto là $1,600 một tháng hay $70 một ngày.
Với sự trợ giúp của chính quyền liên bang và các chính quyền tỉnh bang, thì tiền lệ phí giữ trẻ ở Canada trong những tháng sắp tới sẽ xuống $10 một ngày.
Trong khi đó, chính quyền ở vùng đại thủ phủ Toronto đã xúc tiến nhanh chóng chương trình tài trợ này: những nhà giữ trẻ có giấy phép sẽ được nộp đơn xin tiền trợ cấp.
Một khi đơn xin được chấp thuận, những bậc cha mẹ vẫn phải trả tiền giữ trẻ như trước, nhưng chính quyền vùng GTA sẽ gửi tiền bồi hoàn cho cha mẹ của em này.
Các nhà giữ trẻ trong vùng GTA có quyền nộp đơn xin tham dự từ ngày 23 tháng 6 cho đến ngày 1 tháng 9 năm nay.
Các nhà giữ trẻ được ghi danh là những nhà giữ trẻ, giữ trẻ em từ 6 tuổi trở xuống.
Chúng ta cũng biết chi phí tiền giữ trẻ tư nhân trước đây là một món tiền lớn mà nhiều gia đình không có khả năng, và vì thế bà mẹ hay ông bố phải nghỉ việc ở nhà coi con. Nay với tiền giữ trẻ xuống còn $10 một ngày, sẽ giúp cho nhiều bậc cha mẹ có khả năng đem con đi gửi và đi làm trở lại.

Nhận báo giá qua email