Cư dân vùng đại thủ phủ Toronto xếp hàng đi bầu

Toronto: Trong ngày thứ hai 20 tháng 9, hàng dài những người xếp hàng trước các địa điểm đầu phiếu trong vùng đại thủ phủ Toronto, để bầu những dân biểu đại diện trong quốc hội liên bang.
Trước thời đại dịch, cử tri có thể bỏ phiếu ở các địa điểm đầu phiếu là các trường học, nhưng trong thời đại dịch chính quyền quyết định không cho đầu phiếu ở các trường học, để giữ an toàn cho học sinh.
Chính vì thế mà số địa điểm đầu phiếu giảm trong khi số cử tri không giảm.
Tại khu vực Toronto Centre chỉ còn 15 địa điểm đầu phiếu trong ngày 20 tháng 9, thay vì 91 địa điểm như thời gian trước khi có đại dịch.
Nhiều cử tri đã phải chờ cả tiếng đồng hồ mới đến phiên được vào bầu cử, so với thời trước chỉ mất chừng 10 phút.
Nhiều khu vực bỏ phiếu cũng không có chỗ đậu xe vì người quá đông.
Cũng có những bà mẹ có con nhỏ ở nhà, khi đến phòng đầu phiếu thấy đông người đã bỏ về vì họ sợ lây nhiễm covid.
Các phòng đầu phiếu đã mở cửa từ 9 giờ 30 sáng cho đến 9 giờ 30 tối trong ngày thứ hai 20 tháng 9.
Các nhà bình luận thời cuộc cũng nghĩ là người ta sẽ không biết ngay kết quả cùa cuộc bầu cử mà có thể phải chờ thêm vài ngày nữa, trước khi có kết quả chính thức?

Tin tức khác...