Cư dân vùng York từ 45 tuổi trở lên sẽ được chủng ngừa covid

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ ba ngày 6 tháng 4, thì có những gia tăng cho việc chủng ngừa covid những cư dân trong vùng York thuộc đại thủ phủ Toronto.
Những cư dân từ 45 tuổi cho đến 59 tuổi ở trong những khu vực có nhiều người nhiễm covid trong vùng York, sẽ được ghi danh chủng ngừa covid từ ngày thứ tư 7 tháng 4,
Những vùng được xem là có nhiều người bị nhiễm covid nhất là 4 vùng ở thành phố Vaughan và 1 vùng ở thành phố Markham.
Làm sao biết là mình ở trong khu vực có nhiều người bị nhiễm covid ở hai thành phố vừa kể: người ta phải coi lại mã số bưu điện của mình và nếu mã số đó là một trong 5 mã số sau đây thì là khu vực sẽ được chủng ngừa sớm: L4L, L6A, L4K, L4J và L3S.
Vùng York nằm trong vùng đại thủ phủ Toronto và bao gồm nhiều thành phố như Vaughan, Markham, Richmond Hill, New Market, Aurora…
Cũng trong ngày thứ tư, các viên chức y tế vùng York cũng gia tăng việc chủng ngừa cho những nhóm người cần chủng người sớm như những người trên 60 tuổi, những thổ dân, các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, những nhân viên trên tuyến đầu chống covid, những người có bệnh mãn tính..

Xem thêm

Nhận báo giá qua email