Cử tri Canada bầu lại một chính quyền thiểu số đảng Tự Do

Ottawa: Cử tri Canada vừa đi bầu lại dân biẻu quốc hội liên bang, và kết quả đã không như ý mong muốn của thủ tướng Justin Trudeau và cả ông Erin O’Toole, thủ lãnh đảng Bảo Thủ: cử tri đã bầu lại một chính quyền thiểu số đảng Tự Do với 158 ghế cho đảng Tự Do, 119 ghế cho đảng Bảo Thủ, 34 ghế cho đảng Bloc Quebecoir, 25 ghế cho đảng Tân Dân Chủ và 2 ghế cho đảng Xanh.
So với số dân biểu ở quốc hội trước đó là 155 dân biểu đảng Tự Do, 119 dân biểu đảng Bảo Thủ, 32 dân biểu đảng Bloc Quebecois, 24 dân biểu đảng Tân Dân Chủ , 2 dân biểu đảng Xanh..
Điều này cho thấy là “mèo vẫn lại hoàn mèo”.. thay vì bỏ ra 600 triệu dollars tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội không thay đổi gì, thì theo nhiều bình luận gia nên dùng số tiền đó cho việc tài trợ những người bị nhiễm covid và các nỗ lực ngăn ngừa đại dịch?
Kết quả cuộc bầu cử cho thấy cử tri Canada mu61n có một chính quyền thiểu số, không cho đảng cầm quyền tiêu xài vung vít, khiến số nợ nần quốc gia ngày càng cao.
Theo nhận định của đài CBC thì trong những tháng sắp tới đảng cầm quyền Tự Do sẽ không có thể đe dọa những đảng đối lập là nếu không theo ý muốn của đảng cầm quyền, thì thủ tướng Trudeau sẽ cho bầu cử lại quốc hội?
Nhận định của nhiều bình luận gia cho là đảng Bảo Thủ đã không thắng trong cuộc bầu cử này vì sự chia phiếu của đảng Nhân Dân PPC do ông Maxime Bernier, cựu đảng viên đảng Bảo Thủ, lãnh đạo.
Ông Bernier trước đây ra tranh cử chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ, nhưng thua phiếu ông Andrew Scheer trong vòng cuối của cuộc tranh cử. Tức mình ông Bernier đã đứng ra thành lập đảng Nhân Dân.
Tại nhiểu khu vực bầu cử nhất là ở tỉnh bang Ontario, ứng viên đảng Tự Do thắng khít khao so với số phiếu của ứng viên đảng Bảo Thủ, vì có nhiều người đã bầu cho đảng Nhân Dân: nếu cộng số phiếu của đảng Nhân Dân và Bảo Thủ lại, thì nhiều hơn so với số phiếu mà những ứng viên đảng Tự Do có.
Đảng Nhân Dân tranh cử với đường hướng chống việc thâu nhận di dân vào Canada cũng như phản đối những ngăn cấm của chính quyền vì đại dịch.
Không có ứng cử viên nào của đảng Nhân Dân vào được quốc hội kể cả ông thủ lãnh.
Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì đảng Bảo Thủ đã mất nhiều phiếu trong cuộc bầu cử này vì những chủ trương không được cử tri tán thành: sẽ cho hủy bỏ chương trình giữ trẻ đại chúng trên toàn Canada tương tự như ở Quebec, muốn hủy bỏ lệnh cấm sữ dụng súng liên thanh mà đảng cầm quyền Tự Do đã ban hành, muốn có thêm chương trình bảo hiểm sức khỏe tư nhân tuy vẫn ủng hộ chương trình bảo hiểm sức khỏe đại chúng…
Đảng Xanh vẫn thắng 2 ghế mà một trong hai ghế này là bà cựu thủ lãnh Elizabeth May, trong khi vị đảng trưởng lại thua một cách nặng nề, không vào được quốc hội.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email