Cử tri Đơn vị B không có cơ hội lựa chọn nghị viên trong kỳ bầu cử vòng hai

Bà Jefferson-Smith

Cuộc bầu cử thị trưởng và các nghị viên cho Hội đồng thị chính Houston đã kết thúc vòng đầu vào ngày 5 tháng 11 với kết quả đa số các ứng viên phải tiến vào vòng nhì vì không đạt được đa số trên 50%. Do đó, hai ứng viên về đầu tại mỗi đơn vị sẽ tiến vào vòng nhì diễn ra vào ngày thứ Bảy 14 tháng 12 sắp tới.

Tarsha Jackson

Tuy nhiên, chỉ tại riêng Đơn vị B, bao gồm các khu phố Acres Homes, Greenspoint và Fifth Ward, cử tri sẽ không có cơ hội để lựa chọn và phải chờ đợi kết quả một vụ thưa kiện để có thể đi bỏ phiếu trong tương lai. Trong cuộc bầu cử vòng đầu, người về đầu là bà Tarsha Jackson. Người về nhì là Cynthia Bailey, hơn người về ba là Renee Jefferson-Smith chỉ có 168 phiếu. Nhưng bà Jefferson-Smith đã nộp đưa thưa kiện lên toà án với lý do bà Bailey không được quyền ứng cử vì đã từng bị kết tội cùng với những người đã đánh cắp hơn $200,000 vào năm 2007. Và luật pháp tiểu bang Texas có thể cấm một người đã can tội hình sự không được quyền ra tranh cử các chức vụ công quyền.

Nhưng một thẩm phán của Harris County đã bác đơn kiện, coi như cho phép bà Bailey được tiến vào vòng nhì để tranh cử với người về đầu. Bộ luật về bầu cử ở Texas không quy định rõ ràng liệu một người đã bị kết tội hình sự có được quyền ra ứng cử hay không. Luật có cấm những ứng cử viên “cuối cùng đã bị kết tội” hình sự hoặc là đã không được “ân xá hoặc thả tù vì những thương tật”, nhưng lại không định nghĩa đó là những thương tật nào.

LaTisha Grant

Sau đó bà Jefferson-Smith đã nộp thêm 3 đơn kiện khác để kháng cáo phán quyết của vị thẩm phán, đồng thời đòi thay thế tên bà Bailey bằng tên của ứng viên Jefferson-Smith và cuối cùng là đòi bác bỏ kết quả bầu cử vòng đầu. Đơn kiện đòi thay thế tên của bà Bailey đã bị Toà Phúc Thẩm bác bỏ, nhưng đơn kiện thứ ba chưa được xét xử và do đó buộc các viên chức bầu cử phải tạm đình hoãn việc bỏ phiếu tại Đơn vị B cho đến khi vụ này được kết thúc tại toà án.

Luật sư của bà Bailey là ông Oliver Brown nói rằng việc bà Bailey bị kết tội đã được rất nhiều cử tri trong đơn vị biết đến từ lâu, và do đó họ đã có đầy đủ thông tin để quyết định xem bà có xứng đáng được bầu chọn hay không. Việc cử tri tại đơn vị B, nếu có chọn bà Bailey, là coi như gửi một thông điệp đến chính quyền thành phố và tiểu bang rằng quá khứ của mỗi người không phải là yếu tố quyết định, và mọi người dân vẫn có quyền tin rằng mỗi người vẫn có thể làm lại cuộc đời sau khi họ đã được thả tự do khỏi hệ thống nhà tù.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email