Cuba tái lập chức thủ tướng

Quốc Hội Cuba hôm 13/07/2019 đã thông qua một bộ luật mới về bầu cử, theo đó một hệ thống tổ chức chính quyền mới sẽ dần dần được áp dụng, Cuba sẽ lại có chức vụ thủ tướng. Thế nhưng điều cơ bản là đảng Cộng Sản Cuba vẫn sẽ là đảng duy nhất và điều này không thể thay đổi.

Theo luật bầu cử mới, số dân biểu và thành viên Hội Đồng Nhà Nước bị giảm bớt. Còn về hành pháp, từ nay trở đi, chức vụ chủ tịch nước và thủ tướng sẽ được tách biệt. Thủ tướng sẽ lãnh đạo chính phủ và đưa ra những quyết định hành pháp.

Phát biểu trước các dân biểu, chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel đã cho biết lịch trình cụ thể: “Chúng ta đã bầu các thành viên của hội đồng bầu cử quốc gia, điều này sẽ cho phép Quốc Hội bầu các giới chức Nhà Nước cấp cao vào tháng 10 và chỉ định các thành viên Hội Đồng Bộ Trưởng vào cuối năm”.

Kể từ sau thời kỳ lãnh đạo của Fidel và Raul Castro, các chức vụ cấp cao nhất của Nhà Nước đều được phân chia, nhưng đảng Cộng Sản Cuba vẫn là tổ chức bảo đảm hệ thống chính trị tại đất nước này.

Song song với phiên họp khoáng đại của Quốc Hội, còn diễn ra Hội Nghị Toàn Thể của Ban Chấp Hành Đảng Cộng Sản Cuba do Raul Castro lãnh đạo, với cùng các chủ đề thảo luận.

Hội nghị đảng đã không chỉ bàn về luật bầu cử mới mà còn đề cập đến phát triển kinh tế trong bối cảnh bị Mỹ cấm vận, đến một luật mới về ngư nghiệp và về vấn đề củng cố sự hiện diện của các biểu tượng quốc gia..

Xem thêm

Nhận báo giá qua email