CÚNG LÀNG ĐẦU NĂM

Cứ mỗi độ Xuân về, những người con làng Kế Môn đang sống tại Hoa Kỳ lại qui tụ về Houston để dâng nén tâm nhang cùng lời cầu nguyện để tưởng nhớ đến bậc tiền nhân đã tạo dựng làng Kế Môn.
Ngày 31/1, tại nhà hàng Ocean Palace đường Bellaire, Hội tương tế Làng Kế Môn đã tổ chức buổi Cúng làng đầu năm, được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền có chiêng trống, mặc quốc phục múa lân, đọc văn tế.
Đây là truyền thống văn hóa tốt đẹp mà người con làng Kế Môn muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau. Làng Kế Môn thuộc Điền Môn, Phong điền,Thừa Thiên Huế, giáp thị xã Hương Trà. Người làng Kế Môn luôn hãnh diện về tổ tiên ông bà cha mẹ đã dạy nghề, họ luôn cố gắng gìn giữ và nối tiếp con đường mà cha ông đã chọn và dạy.
Hội Tương Tế Làng Kế Môn Houston thành lập khoảng 40 năm nay.
Bạch Cúc

Xem thêm

Nhận báo giá qua email