Cuộc bầu cử ‘giữa kỳ” của quốc hội Mỹ

Hoa Thịnh Đốn: Trong ngày thứ ba 8 tháng 11 vừa qua, cử tri Mỹ đã đi bầu lại hạ viện và một phần của thượng viện Hoa Kỳ.
Những tin tức loan báo cho hay là cử tri Mỹ đã hăng hái đi bầu. Hàng dài những người nối đuôi nhau trước các phòng đầu phiếu ở trên toàn nước Mỹ.
Các cử tri Mỹ sẽ đi bầu lại toàn thể 435 ghế tại hạ viện và 34 ghế hay hơn 1 phần 2 số ghế ở thượng viện.
Hiện nay đảng Dân Chủ vẫn nắm đa số ghế ở cả thượng viện lẫn hạ viện, nhưng theo những tiên đoán thì có những làn sóng “đỏ” của đảng Cộng Hòa, tràn ngập nhũng làn sóng “xanh” của đảng Dân chủ ở cả hai viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ này.
Hai vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri Mỹ hiện nay là mức lạm phát và việc tối cao pháp viện Mỹ hủy bỏ quyền cho những phụ nữ Mỹ được quyền phá thai.
Các cuộc thăm dò dân ý cũng cho thấy là đa số cư dân Mỹ không hài lòng với tài lãnh đạo của tổng thống Biden khi cuộc sống ngày thêm khó khăn vì mức lạm phát gia tăng quá cao.
Tính đến sáng thứ tư ngày 9 tháng 11, thì kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ vẫn chưa phân thắng bại cho cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Tuy nhiên những tiên đoán là đảng Dân Chủ sẽ thua nặng trong cuộc bầu cử này đã không xảy ra.
Việc phân định đảng nào sẽ chiếm đa số ở thượng viện sẽ dựa vào kết quả cũa các cuộc bầu cử ở các tiểu bang Wisconsin, Nevada, Georgia và Arizona mà cho đến nay vẫn chưa phân thắng bại.
Một số lớn các tiểu bang ở miền tây Hoa Kỳ vẫn chưa công bố kết quả cuộc bầu các dân biểu, cho nên người ta cũng chưa biết đảng nào sẽ chiếm đa số ở hạ viện?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email