Cuộc bầu cử lại quốc hội Canada bắt đầu!

Ottawa: Theo những tin tức loan báo thì vào sáng ngày thứ tư 11 tháng 9, thủ tướng Justin Trudeau sẽ đến dinh toàn quyền để yêu cầu bà toàn quyền Julie Payette cho giải tán quốc hội thứ 42, để bầu cử lại sau 4 năm thủ tướng Trudeau nắm quyền.
Sẽ có 338 khu vực bầu cử, bầu ra 338 dân biểu trên toàn Canada.
Cử tri trên toàn quốc sẽ đi bầu vào ngày 21 tháng 10, và như thế các chính đảng có thời gian 41 ngày cho cuộc tranh cử.
Ngay lập tức trong ngày thứ tư, thủ lãnh các chính đảng như Tự Do, Bảo Thủ, Tân Dân Chủ.. đã mở ngay những cuộc vận động tranh cử.
Trong ngày thứ tư, ông Andrew Scheer, thủ lãnh đảng Bảo Thủ đã mở những cuộc vận động tranh cử ở thành phố Trois Rivieres, tỉnh bang Quebec, trước khi đoàn xe vận động tranh cử của đảng Bảo Thủ chạy xuống các thành phố Vaughan và Woodbridge của tỉnh bang Ontario.
Ông Jagmeet Singh, thủ lãnh đảng NDP sẽ bắt đầu cuộc vận động tranh cử ở vùng thủ phủ Toronto, trước khi đến các thành phố lân cận Hamilton và London.
Sau khi yêu cầu bà toàn quyền cho giải tán quốc hội, thủ tướng Justin Trudeau sẽ đến vận động ở thành phố Halifax và các tỉnh bang ở miền Đại Tây Dương.
Quốc hội Canada hiện nay có 177 dân biểu đảng Tự Do, 95 dân biểu đảng Bảo Thủ, 39 dân biểu đảng NDP, 10 dân biểu đảng Bloc Quebecois, 8 dân biểu độc lập, 2 dân biểu đảng Xanh, 1 dân biểu đảng Co-operative Commonwealth Federation và một dân biểu của đảng Nhân Dân.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email