Cuộc biểu dương ” cuồn cuộn sấm sét” của nhóm lái xe mô tô ở Ottawa kết thúc

Ottawa: Sau ba ngày quấy động thủ đô Ottawa bằng những cuộc biểu dương lực lượng trên các đường phố xung quanh khu vực trung tâm thành phố, các tài xế lái xe mô tô đã chấm dứt cuộc khuấy động bằng việc tham dự một thánh lễ ở nhà thờ trong thành phố, trước khi rút đi.
Cuộc biểu dương của những tài xế mô tô có tên là cuộc biểu dương ” cuồn cuộn sấm sét” ( rolling thunder) đã gây những náo động, nhưng họ không thể chiếm cứ trung tâm thành phố cũng như không cắm trụ được như trong cuộc biểu tình của nhóm những tài xế xe vận tải diễn ra trong những tháng trước.
Lực lượng cảnh sát thành phố với sự tăng viện của nhiều lực lượng cảnh sát khác, đã chuẩn bị đối phó ngay từ đầu: không cho những xe mô tô chạy vào trung tâm thành phố, không cho các xe vận tải đậu chiếm chỗ và nếu xe nào tự ý đậu vào, thì cảnh sát có sẵn xe cẩu, câu ngay những chiếc xe đó đi..
Cuối cùng sau 3 ngày gây náo động, những tài xế mô tô đã phải cuốn gói ra đi.
Những cư dân trong khu vực trung tâm thành phố, những người đã từng bị nhóm xe vận tải cắm trụ và gây những khó khăn về tài chánh cũng như tâm thần, đã tổ chức những cuộc phản biểu tình: yêu cầu những tài xế mô tô ra khỏi thành phố.
Cuộc biểu tình của nhóm tài xế mô tô cũng đã được những nhóm cực hữu ở Hoa Kỳ ủng hộ. Theo nhận định của nhiều bình luận gia thì mục tiêu chính của những nhóm tài xế xe vận tải, tài xế mô tô, tổ chức những cuộc biểu dương gây náo loạn thủ đô, để tìm cách lật đổ chính quyền của thủ tướng Justin Trudeau.