Cuộc chiến chống covid ở tỉnh bang Ontario vẫn chưa yên ổn!

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 13 tháng 3, thì tình hình ở tỉnh bang Ontario vẫn chưa yên ổn khi số người nhiễm covid không sút giảm.
Trong vòng 24 giờ trước đó có 1,468 người nhiễm covid và có 11 người chết vì covid.
Tính trung bình số người nhiễm vì covid trong 1 ngày theo tỷ lệ hàng tuần lên đến 1,337 người so với con số 1,034 người trong tuần trước.
Trong vòng 24 giờ qua có 58,400 cư dân ở tỉnh bang Ontario được thử nghiệm và tỷ lệ có dương tính với covid là 2.9 phần trăm.
Những vùng có nhiều người bị nhiễm covid vẫn là thành phố Toronto và vùng Peel: có 388 người nhiễm covid ở thành phố Toronto, 225 người ở vùng Peel và 168 người ở vùng York.
Có 689 người nhiễm covid phải nằm trong các bệnh viện trong tỉnh bang Ontario, và trong số những người này có 275 người nằm trong khu cấp cứu và 175 người cần máy trợ thở.
Tình hình ở tỉnh bang Quebec xem ra có phần bớt nguy hiểm hơn so với tỉnh bang Ontario khi số người lây nhiễm và chết vì covid ở tỉnh bang Quebec sút giảm.
Trong hôm thứ sáu ngày 12 tháng 3, có thêm 789 người nhiễm và không có người nào chết vì covid ở tỉnh bang Quebec: đây là lần đầu tiên mà không có 1 người nào chết vì covid trong một ngày kể từ ngày 11 tháng 9 năm ngoái 2020 cho đến nay.
Cũng trong ngày thứ sáu, chính quyền tỉnh bang Quebec đã chủng ngừa covid cho trên 30 ngàn người: con số người được chủng ngừa cao nhất trong 1 ngày ở tỉnh bang Quebec.
Số người bị nhiễm covid và phải nằm ở bệnh viện tỉnh bang Quebec cũng không còn cao như xưa: 551 người phải nằm bệnh viện và trong số này có 106 người phải nằm trong khu cấp cứu khẩn cấp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email