Cuộc chiến giữa ông Trump và đảng Dân Chủ gia tăng cường độ

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng năm, dân biểu Richard Neal. chủ tịch ủy ban ngân khố ( ways and means) hạ viện Hoa Kỳ đã đòi chính quyền liên bang phải công bố bản khai thuế của tổng thống Trump trong vòng 6 năm qua, và cho hạn cho ông bộ trưởng tài chánh Steven Mnuchin và chủ tịch sở thuế IRS phải nộp cho ủy ban này và hạn chót là ngày thứ sáu 17 tháng 5.
Cũng theo dân biểu Neal thì nếu ông bộ trưởng tài chánh và sở thuế không cung cấp những chi tiết về thuế lợi tức của ông Trump, thì ông sẽ đưa việc này ra tòa.
Tưởng cũng nên nói thêm, trong ngày thứ tư vừa qua, báo New York Times cũng tiết lộ là trong vòng 10 năm kể từ năm 1985 cho đến 1994, ông Trump, một nhà tỷ phú đã khai bị lỗ lã tổng cộng trên 1 tỷ Mỹ kim.
Ông Trump cũng là người tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ thời cựu tổng thống Richard Nixon, đã không công bố tình hình tài chánh của ông ta khi lên làm tổng thống.