Cuộc đại chủng ngừa covid ở Canada sẽ diễn ra trong tháng ba?

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 17 tháng 2, thì sau những trì trệ trong việc gửi thuốc chủng ngừa covid đến Canada, trong những tuần trước, bắt đầu từ tuần này, các công ty dược phẩm Pfizer và Moderna cho gia tăng số lượng thuốc chủng gửi đến cho Canada.
Theo bà Anita Anand, tổng trưởng bộ vật tư ( procurement ) thì trong vòng tháng 3, công ty Pfizer sẽ gửi đến Canada 4 triệu liều thuốc chủng, và công ty Moderna sẽ gửi đến 2 triệu liều thuốc chủng.
Cũng theo bà tổng trưởng vật tư thì công ty Pfizer dự trù sẽ gửi qua Canada thêm 10.8 triệu liều thuốc chủng trong vòng từ tháng 4 đến tháng 6.
Trong những tuần qua, vì số thuốc chủng gửi đến quá ít, các giới chức y tế đã dùng thời giờ không phải chủng ngừa, để sắp đặt lại phòng ốc, mướn thêm và huấn luyện chủng ngừa cho nhiều nhân viên mới, chuẩn bị cho cuộc chủng ngừa đại quy mô sẽ diễn ra từ tháng 3 trở đi.
Những người trên 80 tuổi ở các tỉnh bang Ontario và British Columbia là những người sẽ được ưu tiên chủng ngừa covid trong những ngày sắp tới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email