Cuộc đình công một ngày có thể ảnh hưởng tới 116.000 học sinh Ottawa

Cuộc đình công một ngày được Hiệp Hội Giáo Viên Trung Học Ontario (OSSTF) dự trù vào ngày 4/12 là cuộc tổng đình công đầu tiên tại các trường ở Ontario kể từ năm 1997. Các nghiệp đoàn giáo dục đang thương thảo gay gắt với tỉnh bang về vấn đề sĩ số lớp học cao, giờ học trên mạng bắt buộc cho học sinh trung học, cắt giảm một số tài trợ giáo dục và giới hạn chỉ tăng lương 1% mỗi năm cho các công chức
Hầu hết các trường trung và tiểu học ở Ottawa đóng cửa vào ngày thứ Tư 4/12 nếu các giáo viên và ban nhân viên hỗ trợ xúc tiến cuộc đình công một ngày.
Hội đồng học khu trường công lập tiếng Anh ở Ottawa nói rằng phụ huynh học sinh phải chuẩn bị đối với việc các lớp học bị bãi bỏ nếu có cuộc đình công. Hai học khu tiếng Pháp đã thông báo rằng tất cả các trường đóng cửa để bảo đảm các học sinh được an toàn.
Như vậy khoảng 116.000 học sinh thuộc ba học khu này sẽ không được học. Cuộc đình không không ảnh hưởng tới Học Khu Công Giáo Ottawa vì ban nhân viên hỗ trợ đã đạt được một thỏa thuận mới.
Lynn Scott, Chủ tịch Hội Đồng Học Khu Ottawa-Carleton, nói rằng trong trường hợp cuộc đình công xẩy ra thì các trường khó cung cấp đủ việc giám thị và trợ giúp cho 75.000 học sinh của học khu.
N. Châu
(theo Ottawa Sun)

Xem thêm

Nhận báo giá qua email