Cuộc sống của mọi người sẽ trở lại bình thường vào mùa hè năm tới 2021

Toronto: Tuy thuốc chủng ngừa covid đã có và bắt đầu được chích ngừa cho mọi người, nhưng con số người nhiễm và chết vì covid ở Canada cũng như ở Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng.
Tính đến ngày thứ sáu 11 tháng chạp, trên toàn thế giới có trên 69.7 triệu người nhiễm và gần 1.6 triệu người chết vì covid.
Tại Hoa Kỳ có trên 15.6 triệu người nhiễm và trên 292 ngàn người chết. Tại Canada có trên 446 ngàn người nhiễm và có trên 13 ngàn người chết.
Theo những tin tức thông báo hôm thứ sáu thì trong ngày thứ năm trước đó, tại tỉnh bang Ontario có thêm 1,848 người nhiễm và có đén 45 người chết.
Đây là con số người chết vì covid cao nhất ở tỉnh bang Ontario kể từ ngày 4 tháng 6 cho đến nay.
Tại tỉnh bang Quebec con số người nhiễm và chết trong ngày thứ năm cũng cao với 1,713 người bị nhiễm và 53 người chết.
Theo chương trình chích ngừa của bộ y tế Canada thì có thể đến cuối tháng 9 năm tới 2021, tất cả những người Canadians muốn chích ngừa, sẽ được chích ngừa và con số người được chích ngừa vào cuối tháng 9 năm tới dự trù sẽ là 38 triệu người.
Tại Hoa Kỳ, theo bác sĩ Anthony Faucy giám đốc cơ quan đặc trách về bệnh truyền nhiễm quốc gia thì cuộc sống của những người Mỹ sẽ không trở lại bình thường cho đến ít nhất là mùa hè năm tới 2021.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email