Cuộc tranh chức thủ lãnh đảng Tự Do ở tỉnh bang B.C.

Vancouver: Sau khi thua phiếu đảng Tân Dân Chủ trong năm ngoái, bà thủ lãnh Christy Clark của đảng Tự Do ở tỉnh bang B.C. đã từ chức.
Một cuộc bầu cử lại thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang B.C. sẽ diễn ra trong năm tới 2018. Những người muốn tham dự cuộc bầu cử này sẽ phải là đảng viên, và hạn chót để xin gia nhập đảng Tự Do để đi bầu thủ lãnh, là ngày 29 tháng chạp năm nay.
Hiện nay có 6 ứng cử viên muốn ra tranh chức thủ lãnh của đảng Tự Do tỉnh bang B.C. là các nghị viên Mike de Jong, Michael Lee, Todd Stone, Sam Sullivan , Andrew Wilkinson và bà cựu thị trưởng thành phố Surrey, Dianne Watts.

Hiện nay số đảng viên đảng Tự Do ở tỉnh bang B.C. là 82 ngàn người, và có thể gia tăng trước khi có cuộc bầu cử lại thủ lãnh.
Các đảng viên sẽ bầu tân thủ lãnh qua hệ thống điện thoại trong ba ngày 1 tháng hai cho đến 3 tháng hai, và kết quả sẽ được loan báo vào chiều ngày 3 tháng hai.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email