Cuộc tranh cử nghị viện Ontario bắt đầu

Hôm thứ ba 3/5, Thủ hiến Doug Ford của Ontario đã đến tư dinh bà phó toàn quyền, xin giải tán nghị viện tỉnh bang. Cuộc tranh cử nghị viện tỉnh bang Ontario bắt đầu!

Các ứng cử viên có thời hạn một tháng đi tranh cử trước khi cuộc đầu phiếu sẽ diễn ra vào ngày 2/6.

Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý mới đây thì đảng cầm quyền Bảo Thủ Cấp Tiến của Thủ hiến Doug Ford được nhiều người ủng hộ nhất, theo sau là đảng Tự Do của thủ lãnh Steven Del Duca và đứng hạng ba về số người ủng hộ là đảng Tân Dân Chủ của bà thủ lãnh Andrea Horwath.

Tuy trên giấy tờ thì các ứng cử viên sẽ chỉ được bắt đầu tranh cử từ ngày 3 tháng 5, nhưng thật ra các chính trị gia của những đảng phái đã tranh cử ráo riết từ nhiều tuần trước đó. Điển hình là Thủ hiến Doug Ford đã đến nhiều thành phố trong tỉnh bang Ontario từ những ngày trước, để công bố những chương trình trợ giúp tài chánh cho các công ty làm xe hơi có chi nhánh ở tỉnh bang này.

Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý mới của tổ chức thăm dò dân ý The Writ.ca thì 37.3 phần trăm những cư dân tỉnh bang Ontario được hỏi ý kiến, đã ủng hộ thủ hiến Ford và đảng cầm quyền, 29 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do và 22.3 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ.

Muốn chiếm đa số ghế ở nghị viện tỉnh bang Ontario, thì các đảng phái sẽ cần thắng ít nhất là 63 ghế.

Hiện nay chính quyền đảng cầm quyền Bảo Thủ Cấp Tiến chiếm 75 ghế , chiếm đa số trong nghị viện tỉnh bang Ontario và đảng đối lập trong nghị viện tỉnh bang là đảng Tân Dân Chủ.