Cuối cùng người đàn ông trúng lô độc đắc, phải chia cho người bạn gái cũ một nửa số tiền trúng

Leamington, Ontario: Trong hôm thứ bảy ngày 6 tháng giêng, ông Maurice Thibeault đã tươi cười khi lãnh chi phiếu 3 triệu dollars, một nửa số tiền ông trúng số độc đắc. Số tiền còn lại trên 3.1 triệu dollars được trao cho người bạn gái cũ của ông.
Trong cuộc xổ số 649 vào ngày 20 tháng 9, ông Thibeault đã trúng số độc đắc với số tiền trên 6.1 triệu dollars
Ngay sau khi biết tin mình trúng số, ông Thibeault đã chia tay với người bạn gái mà ông ta sống chung trong 2 năm rưỡi.
Khi bà Denise Robertson, người bạn gái của ông, sau khi biết chuyện này, đã thưa ông bạn trai cũ ra tòa, đòi phân nửa số tiền trúng.
Theo bản đơn thưa, bà Robertson cho biết là bà và người bạn trai cũ đã có cùng một ước mơ là trúng số.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email