Cười, một thang thuốc bổ ( Laughter the best medicine)

Em bé trai mới có 7 tháng, đang tìm cách tập đứng: nhất định không sợ và không khóc
( the 7 months boy tried to stand by himself: never afraid and never cries.)

(Click to see full screen)

[cpm-player skin=”classic-skin” width=”100%” playlist=”true” type=”video”]
[cpm-item file=”http://thoibao.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG_8574-1.mov”]IMG_8574[/cpm-item]
[/cpm-player]

Xem thêm

Nhận báo giá qua email