Cuồng phong bão tố hoành hoành ở miền trung và nam nước Mỹ

Dallas: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ bảy 18 tháng 5, hàng loạt những trận cuồng phong , mưa nặng hạt đã diễn ra ở các miền nam và trung của nước Mỹ, trải dài từ tiểu bang Texas lên đến các tiểu bang Kansas và Nebraska.
Theo những tiên đoán khí tượng thì sẽ cón thêm những trận cuồng phong bão tố khác diễn ra trong những ngày chúa nhật sau đó.
Một trận cuồng phong với sức gió lên đến 209 cây số một giờ thổi qua miền tây nam Oklahoma và thổi bay nhiều căn nhà và nhiều người bị thương.
Tại thị trấn Abilene, ở phía tây của thành phố Fort Worth, người ta đã cho di tản các cụ ông, cụ bà trong một nursing home vì gió quá mạnh.
Những trận mưa ở tiểu bang Texas và Oklahoma với hạt nước mưa lớn bằng trái banh bóng bàn, đã gây hư hại cho hàng ngàn căn nhà ở hai tiểu bang này.
Theo những ước lượng có đến 80 triệu người bị ảnh hưởng của những trận cuồng phong bão tố trong những ngày cuối tuần, trải dài từ tiểu bang Texas lên đến tiểu bang Minnesota.
Nạn lụt cũng đe dọa nhiều nơi ở miền nam Hoa Kỳ.
Tháng 5 cũng là tháng cao điểm của mùa bão tố ở Hoa Kỳ.