Cựu thủ lãnh Patrick Brown ghi danh xin tái ứng cử.

Toronto: Sau khi từ chức thủ lãnh một tuần, vì những lời tố cáo xâm phạm tình dục từ hai phụ nữ, trong hôm thứ sáu ngày 16 tháng 2, ông Patrick Brown đã đến xin ghi danh tái ứng cử chức vụ này, trước 5 giờ chiều hôm thứ sáu: hạn chót ghi danh.
Trong dịp này, cựu thủ lãnh Brown đã cho biết việc ông ra tái ứng cử chức thủ lãnh, không phải cho ông mà để chắc chắn là đảng PC sẽ thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario vào ngày 7 tháng 6 sắp đến.
Dịp này ông Patrick Brown cũng lên tiếng bác bỏ những lời tố cáo, và cho đó là những ngụy tạo, có thể do những mục đích chính trị muốn hạ ông.Như thế có 5 ứng cử viên cho chức thủ lãnh đảng Bảo Thủ Cấp Tiến tỉnh bang Ontario gồm cựu thủ lãnh Patrick Brown, Tanya Granic Allen, Christine Elliott, Doug Ford và Caroline Mulroney.
Cuộc bầu cử thủ lãnh sẽ diễn ra qua mạng internet vào ngày 10 tháng 3 sắp đến.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email