Cựu tổng thống Trump đã không trả thuế lợi tức mà còn đòi lại tiền thuế bồi hoàn lên đến 5.47 triệu Mỹ kim, trong năm 2020

Hoa Thịnh Đốn: Sau nhiều năm kháng cáo ra các cơ quan lập pháp, để yêu cầu không cho phổ biến các bản khai thuế lợi tức của nhiều năm trước, cuối cùng cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thua cuộc: các bản khai thuế của cựu tổng thống Trump đã được công bố.
Theo những tin tức loan báo của đài truyền hình CNBC thì trong các bản khai thuế liên bang, cựu tổng thống Trump đã khai lỗ vốn trong nhũng năm 2015,2016, 2017 và 2020.
Trong hai năm 2016 và 2017, cựu tổng thống Trump và cũng là một tỷ phú, chỉ đóng thuế lợi tức có $1,500: số tiền thuế đóng còn ít hơn là tiền thuế phải đóng của một người Mỹ có lợi tức thấp.
-Trong bản khai thuế năm 2015, ông Trump và vợ khai là bị lỗ vốn 31.7 triệu Mỹ kim và không đóng 1 xu thuế.
-Trong năm 2016, ông Trump khai lỗ vốn 31.2 triệu Mỹ kim và tiền thuế đóng là $750.
-Trong năm 2017, ông Trump khai lỗ 12.8 triệu Mỹ kim và zero tiền đóng thuế.
-Trong năm 2018, ông Trump khai số lợi tức kiếm được là 24.4 triệu Mỹ km và đóng thuế $999,466
-Trong năm 2019, ông Trump khai kiếm được 4.44 triệu mỹ kim và đóng thuế $133,445.
-Trong năm 2020, ông Trump khai lỗ 4.69 triệu Mỹ kim và đòi lại tiền hồi thuế 5.47 triệu Mỹ kim.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email