Đa số những người Canadians muốn giới hạn số di dân thâu nhận hàng năm.

Ottawa: Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây cho thấy là phần lớn những người Canadians được hỏi ý kiến, đã muốn là chính quyền liên bang giới hạn thâu nhận số di dân hàng năm.
Theo tổ chức Leger Poll thì 63 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến đã muốn chính quyền liên bang phải giới hạn số di dân thâu nhận vào.
Kết quả này đã khiến ông Ahmed Hussen, tổng trưởng di dân đã tỏ vẻ lo ngại, vì chiều hướng của chính quyền đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau hiện nay là thâu nhận thêm di dân cũng như những người tỵ nạn.
Theo Liên Hiệp Quốc thì trong năm 2018, Canada là quốc gia thu nhận số người tỵ nạn nhiều nhất, so với các quốc gia khác trên thế giới.
Trong khi đó theo thủ lãnh Andrew Scheer của đảng Bảo Thủ, thì nếu đảng Bảo Thủ thắng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp diễn ra vào tháng 10 năm nay, ông sẽ có biện pháp ngăn chận những người đang sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, vượt biên giới qua Canada xin tỵ nạn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email