Đa số những người Canadians nghĩ là sẽ có một cuộc chiến giao thương giữa Hoa Kỳ và Canada.

Toronto: Kết quả một cuộc thăm dò dân ý mới đây, cho thấy là đa số những người Canadians đã nghĩ là sẽ có một cuộc chiến giao thương giữa Canada và Hoa Kỳ.
Trong hôm thứ hai ngày 2 tháng 4, tổ chức thăm dò dân ý Nanos Research đã công bố kết quả của một cuộc thăm dò dân ý gần đây.
67 phần trăm những người được hỏi ý kiến đã nghĩ là có thể có một cuộc chiến giao thương giữa Canada và Hoa Kỳ, trong khi chỉ có 7 phần trăm những người được hỏi ý kiến, không nghĩ một cuộc chiến giao thương sẽ xảy ra?
Cũng theo bản thăm dò dân ý, 54 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến, muốn chính quyền liên bang tiếp tục cuộc thương thảo về một thỏa ước NAFTA mới, trong khi 9 phần trăm muốn chính quyền liên bang chấm dứt cuộc thương thảo.
Mới đây tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cho đánh thuế nhôm và thép nhập cảng vào Mỹ. Chỉ có sản phẩm nhôm và thép của Canada và Mễ Tây Cơ được tạm thời miễn trừ, với điều kiện, theo như lời tổng thống Trump, là phải ký vào một thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới, có lợi cho Hoa Kỳ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email