ĐÃ THẤY QUAN TÀI

Người sáu bó đã thấy quan tài trước mắt
Thì tội gì không ra sức… ăn chơi
Bởi mai đây sẽ được lệnh triệu hồi
Về trình diện lão Diêm Vương cà chớn.

Đừng than khóc, ông gọi tôi quá sớm
Tôi chưa vác ngà voi, sinh hoạt với cộng đồng
Và tôi chưa được gần khách má hồng
Vì tôi phải tu hành và tu… đạo.

Tôi chưa được party cùng bè bạn
Chưa nhảy Tango và chưa thấy “Đít cô”
Vì Sơn Râu chỉ dạy tôi biết dzô, dzô
Và uống XO như… trâu uống nước giếng.

Bà con cứ tưởng đâu tôi…tự thiến
Nhưng nào hay tôi “nước giếng không phạm nước sông”
Hơn sáu mươi năm tôi mãi… “bắt cua đồng”
Nào biết được trường giang và biển rộng.

Tôi chưa được chụp hình cùng người đẹp
Như anh Kiến Trung và giống Sơn Râu
Xin Diêm Vương cho tôi hoãn ít lâu
Để “hưởng phước” xong rồi tôi sẽ xuống.

Hỏng dám cù cưa, lần khất câu giờ.

Đặng Hoàng Sơn

Xem thêm

Nhận báo giá qua email