Đại dịch Covid-19 khiến cho hơn một phần ba dân B.C. gặp khó khăn về tiền bạc

Trong một cuộc thăm dò do Research Co. thực hiện, 33% số người được hỏi cho biết tình hình tài chính gia đình của họ bây giờ tồi tệ hơn so với trước khi đại dịch bắt đầu. Gần một nửa (48%) cho biết tình hình tài chính của họ không thay đổi trong năm qua, với 17% cho biết mọi thứ thậm chí còn tốt hơn bây giờ. Nhưng cuộc thăm dò cho biết có những nhóm người cụ thể có nhiều khả năng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch.

Hơn một phần ba phụ nữ (36%) và thực tế là một nửa cư dân của miền Bắc B.C. (49%) nói rằng tài chính của hộ gia đình họ đã bị ảnh hưởng do COVID-19. Cuộc thăm dò cho thấy những người thuộc Dân tộc Quốc gia Đầu tiên và người gốc Nam Á có nhiều khả năng hơn (38%) ở trong tình trạng tài chính tồi tệ hơn vì đại dịch. Khoảng một phần ba số người gốc Âu và Đông Á (lần lượt là 32% và 33%) cũng nói như vậy.

Mario Canseco của Research Co. nói “Vì vậy, khi chúng ta bắt đầu tiến gần hơn đến một tình huống sẽ đưa chúng ta trở lại cuộc sống như trước đây vào năm 2019, chúng ta vẫn có một nhóm khá quan trọng đã bị tác động tiêu cực và điều đó tiếp tục diễn ra như vậy cho đến ngày nay.”

Cuộc thăm dò cũng hỏi về những món cụ thể mà người dân British Columbia cần phải chi tiêu. Với tình trạng hầu hết mọi người suốt ngày ở nhà và thực tế là các nhà hàng chủ yếu dựa vào đồ ăn mang đi trong năm nay, có thể không có gì ngạc nhiên khi người dân British Columbia chi tiêu nhiều hơn cho hàng tạp hóa.

Hầu hết những người được hỏi (54%) cho biết họ đang chi tiêu ở cửa hàng tạp hóa nhiều hơn so với trước đại dịch. Tỷ lệ này tăng lên 63% ở phụ nữ, những người từ 66 tuổi trở lên và những người sống ở vùng Fraser Valley.

Canseco nói “Rất nhiều người nói rằng họ đang tiêu tốn nhiều tiền hơn cho hàng tạp hóa so với năm ngoái, bù lại một phần nào, họ ít tốn chi phí vận chuyển hơn.”

HCY

Xem thêm

Nhận báo giá qua email