Đại dịch covid-19 sắp chấm dứt?

London, Anh quốc: Tuyên bố trong ngày thứ tư 12 tháng giêng, giáo sư David Heyman, giáo sư của trường y khoa London School of Hygiene and Tropical Medicine ở thành phố London, Anh quốc đã cho là nước Anh sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới sẽ thoát khỏi đại dịch covid, khi trận đại dịch này sẽ biến thành một trận dịch thường hàng năm ( endemic) trong những ngày sắp tới.
Giáo sư Heyman được xem như là một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới đã nói là các quốc gia trên thế giới sẽ thấy số cư dân có miễn nhiễm với covid gia tăng và nước Anh là một trong số những quốc gia đó.
Ông cũng nói là có thể trận đại dịch có thể đã chấm dứt ở nước Anh nhưng chưa được xác nhận vì những dữ kiện chưa được kiểm kê?
Giáo sư Heyman ước lượng là 95 phần trăm cư dân nước Anh đã có kháng thể chống covid: hoặc do chủng ngừa hoặc bị nhiễm covid mà không chết.
Giáo sư Heyman cũng nói là phần lớn những bệnh nhân người Anh phải nằm trong các khu cấp cứu là những người chưa chủng ngừa.