Đại dịch Covid bùng phát trở lại ở nhà dưỡng lão Toronto

Theo những tin tức loan báo hôm 7/10, đại dịch Covid đã bùng phát trở lại ở một nhà dưỡng lão trong vùng đại thủ phủ Toronto.

Nhà dưỡng lão Exrendicare ở Scarborough đã có 46 người có dương tính khi thử nghiệm Covid.

Theo giới chức của nhà dưỡng lão thì vào ngày lễ Tạ Ơn, thân nhân của các cụ ông, cụ bà sống trong nhà dưỡng lão Extendicare này chỉ có thể thăm viếng thân nhân qua cửa sổ kính, không được vào thăm trực tiếp.

Theo các giới chức y tế của nhà dưỡng lão, phần lớn trong số 46 người có dương tính, có những triệu chứng bệnh nhẹ hay không có triệu chứng, nhưng tất cả những người này sẽ phải ở trong phòng.

Cũng theo các giới chức của nhà dưỡng lão, cư dân trong nhà dưỡng lão được theo dõi cẩn thận, những người chăm sóc vẫn có quyền đến và có bữa ăn đặc biệt cho ngày lễ Tạ Ơn.

Theo ước tính thì có gần 1,500 cư dân và nhân viên sống trong các nhà dưỡng lão ở tỉnh bang Ontario đã nhiễm Covid trở lại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email