Đại dịch covid bùng phát trở lại ở những nhà dưỡng lão Toronto

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 7 tháng 10, thì đại dịch covid đã bùng phát trở lại ở một nhà dưỡng lão trong vùng đại thủ phủ Toronto.
Nhà dưỡng lão Exrendicare ở Scarborough đã có 46 người có dương tính khi thử nghiệm covid.
Theo giới chức của nhà dưỡng lão thì ngày lễ Tạ Ơn sắp đến, thân nhân của các cụ ông, cụ bà sống trong nhà dưỡng lão Extendicare này sẽ chỉ có thề thăm viếng thân nhân qua cửa sổ kính và sẽ không được vào thăm trực tiếp.
Theo các giới chức y tế của nhà dưỡng lão thì phần lớn trong số 46 người có dương tính, có những triệu chứng bệnh nhẹ hay không có triệu chứng, nhưng tất cả những người này sẽ phải ở trong phòng.
Cũng theo các giới chức của nhà dưỡng lão thì những cư dân trong nhà dưỡng lão sẽ được theo dõi cẩn thận, những người chăm sóc vẫn có quyền đến và sẽ có bữa ăn đặc biệt cho ngày lễ Tạ Ơn vào ngày thứ hai 10 tháng 10.
Theo những ước tính thì có gần 1,500 cư dân và nhân viên sống trong những nhà dưỡng lão ở tỉnh bang Ontario, đã nhiễm covid trở lại.
Cũng theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 7 tháng 10, thì số người nhiễm covid ở nước Anh cũng gia tăng trở lại, và nguy cơ có thêm 1 làn sóng đại dịch kế tiếp diễn ra trong mùa đông năm nay?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email