Đại dịch covid chấm dứt ở Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Tuyên bố trong ngày thứ tư 27 tháng 4, bác sĩ Anthony Faucy, cố vấn trưởng cho tổng thống Biden và là giám đốc của viện bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia ( NIAI), đã nói là đại dịch covid ở Hoa Kỳ đang trên đà chấm dứt.
Theo bác sĩ Faucy thì Hoa Kỳ không còn 900 ngàn người bị nhiễm covid trong 1 ngày, hàng chục ngàn người bị nhiễm covid phải nằm trong bệnh viện và hàng ngàn người khác phải chết vì covid, và nếu nói là Hoa Kỳ đã qua được thời đại dịch covid là điều đúng.
Trong vòng mấy tháng qua, số người Hoa Kỳ bị nhiễm covid loại biến thể omicron sút giảm mạnh.
Tuy thế tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ số người nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện gia tăng.
Trong những tuần qua số người Mỹ nhiễm covid và chết vì con vi rút này đã trên 400 người một ngày, không cao những tháng trước, nhưng số người Mỹ chết vì covid cũng là một con số cao, nếu so với số người chết hàng năm vì cúm.
Bác sĩ Fauci cũng nói là người ta không diệt được hoàn toàn dịch covid, và nên chủng ngừa covid hàng năm.